Bloeizone Vierdaagse

Bloeizone Fryslân is een beweging naast het formele zorgsysteem. Het betrekt zoveel mogelijk initiatieven die invloed hebben op de leefomgeving. Samen zorgen we er als Friese samenleving voor dat zoveel mogelijk mensen zo lang en gelukkig mogelijk zelfstandig en in hun eigen omgeving kunnen blijven leven. Bloeizone Fryslân legt de focus niet op het individu, maar op initiatieven die bijdragen aan een omgeving die het makkelijker maken om gezond te leven.

De Bloeizone Vierdaagse bestaat uit twee evenementen. Van 3 t/m 6 maart wordt de Bloeizone Fryslân Tour voor vrouwen gereden. De driedaagse voor vrouwen is een internationale UCI 2.1 wedstrijd. Op 6 maart wordt de Visit Friesland Elfsteden Race gereden. Deze mannen UCI 1.2 wedstrijd heeft de start en finish in Leeuwarden en is de eerste zelfstandige internationale wedstrijd sinds jaren in Friesland.

De Bloeizone Fryslân Vierdaagse is de volgende stap in de koppeling van topsport aan maatschappelijke activering en inhoudelijke profilering in de provincie Friesland. In het afgelopen jaar hebben veel lokale gemeenschappen in Friesland zich gemeld om aan de slag te gaan met het gedachtengoed van de Bloeizone Fryslân. Het doel is om deze gemeenschappen tijdens de Bloeizone Fryslân vierdaagse zoveel mogelijk in het zonnetje te zetten langs de route.

De Bloeizone Vierdaagse geeft aanleiding om randactiviteiten te organiseren op plaatsen waar de koers passeert. We willen aansluiten bij de wens van Bloeizones om meer bewoners actief te betrekken bij de gezonde activiteiten die al plaatsvinden in de dorpen, en om een impuls te geven aan nieuwe initiatieven.