Grou 2030

Pikmeer oever
Lekker Lokaal
Fjildfridge Grou
Grou haven
Geveltuintjes Grou
Picknick
Opening bijenhotel
Vorige slide
Volgende slide

Grou staat bekend als watersportdorp en daar is de bevolking blij mee. En als dorp met het eigenzinnige Sint Piterfeest op 21 februari; ook dat is iets om trots op te zijn. Natuurlijk gebeurt er meer in Grou. Het dorp waar water, hout en duurzaamheid drie kernwaarden zijn voor de toekomstige ontwikkeling, heeft ook een verbindende organisatie: Grou2030. Deze bestaat volledig uit vrijwilligers. Zij werken toe naar de realisatie van De Droom van Grou in 2030, opgesteld samen met zo’n vijftig dorpsgenoten van alle leeftijden. Zie www.grou2030.nl Bewoners hebben ook enquêtes ingevuld over hun ecologische voetafdruk en over De Droom en hun prioriteiten.

De pijlers van de Fryske Bloeizone zijn goed vertegenwoordigd in De Droom. Daarom heeft het dorp zich aangemeld om samen met andere bloeizones toe te werken naar een gezonde leefstijl door actief bewegen, goede voeding, meer groen, meer kansen voor iedereen en minder armoede onder de inwoners.

Wat gebeurt er al in het groen?
Grou 2030 werkt – soms samen met de gemeente – voortvarend aan een groene leefomgeving. Zo zijn de voortuinen in vier straten van de Vogelbuurt voorzien van een fruitboom of bessenstruik. Ook werden bijna 40 geveltuinen aangelegd in drie straten van De Baai. Daarnaast werden bewoners van nieuwe koopwoningen verrast met zaad en de suggestie om te kiezen voor groen in hun tuin in plaats van stenen.

Er zijn twee informatiepanelen gerealiseerd die bewoners en toeristen attenderen op de waarde van oeverland en de planten die daarbij horen. Deze panelen markeren het begin van het bijenlint van 6 kilometer dat de komende jaren wordt gerealiseerd door anders te maaien en de natuur meer haar gang te laten gaan.  Met een aantal schoolkinderen zijn hiervoor bijenhotels getimmerd en geplaatst.

Wat gebeurt er met voedsel?
In 2021 is een werkgroep ontstaan die De Droom op voedselgebied gaat aanpakken. De voedselmarkt trok eind september veel belangstelling. Bewoners maakten onder andere kennis met regionale én biologische producten: zuivel en vlees van de biologische boer of met groenten van de biologische community supported tuinder.

Wat gebeurt er op het gebied van meedoen?
Sinds kort zijn er twee buurtkoelkasten in twee verschillende wijken van Grou. Het delen van voedsel of van ingrediënten is bedoeld om verspilling tegen te gaan en mensen met een kleine beurs te ondersteunen in het gebruik van gezonde voeding. Ook is er ruimte om non-food artikelen in te brengen en dus mee te nemen, zoals zeep of maandverband.

In 2021 vond een speelse wandeltocht met opdrachten door het dorp plaats. Tegen een kleine vergoeding kon iedereen mee doen en een picknick nuttigen, verzorgd door de Grouster horeca, gebaseerd op regionale producten. Voor wie geen bijdrage kon betalen, was er steun vanuit een dorpsbudget.

Wat staat er te gebeuren?
Samen met gemeente, provinciale organisaties en andere dorpen in het Lege Midden worden de eerste stappen gezet om wandelpaden over boerenland te realiseren. Hiermee kan iedereen die iets wil met actieve mobiliteit nieuwe routes nemen ín de eigen omgeving. De auto kan aan de kant blijven staan, omdat er een netwerk van paden moet gaan ontstaan, wat aansluit op de rondjes binnen het dorp.

Als je minder vlees eet, verklein je je ecologische voetafdruk en verbeter je je gezondheid. Samen met één van de koks van de Grouster horeca worden in het laagseizoen kookworkshops vegetarisch koken verzorgd.

De picknick wordt twee maal per jaar herhaald, soms als wandeltocht, soms als fietstocht. Maar in ieder geval laagdrempelig, zodat iedereen mee kan doen. Grou2030 werkt hierin samen met Promotie Grou en diverse andere partijen.

De samenwerking met beide basisscholen gaat over de jaarlijkse Himmeldei, het onderhoud van het Tiny Forest, een bijdrage aan de themaweek over duurzaamheid (bijv. regionaal & biologisch eten), de aanleg van moestuintjes. Voor de jeugd vanaf 12 jaar zijn we zoekende naar mogelijkheden.

Op het gebied van actieve mobiliteit en armoedebestrijding zoekt de werkgroep Grouster Bloeizone naar een concrete aanpak die werkt en aanvullend is op wat er allemaal al gedaan wordt. Dit gebeurt samen met andere partijen in Grou, zoals de gezondheidszorg, het dorpenteam, Unie van Vrijwilligers, Stichting Stipe, Pleatslik Belang Grou,  de ouderenbond, etc.

Ondernemers zien kansen om de drie kernwaarden hout, water, duurzaamheid meer te vertalen naar actieve mobiliteit, wellness en leefstijl. Dat kan de komende jaren ertoe leiden dat het toeristisch aanbod gaat veranderen. De eerste gesprekken hierover zijn geweest.

Natuurlijk is er meer, véél meer wat binnen Grou gaat gebeuren. Teveel om hier allemaal op te noemen. Op de website van Grou2030 is meer te vinden aan nieuwtjes en plannen. Zie hiervoor www.grou2030.nl